Hem

Varför en väg- och bryggkassa?

Erikstens Väg- & Bryggkassa har gamla anor. Ursprunget till dagens förening finns i en verksamhet som startades i början av nittonhundratalet och där det huvudsakliga syftet var att gemensamt tillhandahålla vägar och bryggor i området. 1975 fattade dock Länsstyrelsen ett beslut som innebar att Närlunda vägförening övertog väghållningen från alla mindre föreningar i området.

Allt sedan starten har nuvarande förening stått för skötseln av gemensamma bryggor, grönområden och stränder i Skärviksområdet samt vissa trivselskapande aktiviteter. Vi försöker även att hjälpa till med att organisera och representera de som bor i Skärvik i frågor gentemot t ex Ekerö kommun, Närlunda vägförening, brandförsvaret och polismyndigheten.

Tanken bakom föreningen är att om vi alla hjälps åt i rimlig omfattning så skapar vi tillsammans ett trivsammare område och bättre boende.

Föreningens medlemmar samlas årligen, på vårkanten, vid Erikstensbryggan för att städa upp lite i området inför sommarsäsongen.

Har ni synpunkter eller förslag till förbättringar? Eller annat som känns angeläget att framföra? Var vänlig kontakta någon i styrelsen.

Medlemskap

Ägare till fastigheter i Eriksten och Skärvik har rätt att ansöka om medlemsskap.

Det vill säga fastigheter avstyckade från Träkvista 2 samt fastigheterna 4:26 – 4:35, 4:40 – 4:46, 4:65 och 4:146 vid Ledungsvägen, har enligt föreningens stadgar rätt att ansöka om medlemsskap. Det vill säga alla fastigheter inom området öster om Skärviksvägen, längs Vikingavägen och Ledungsvägen och ned till den södra strandlinjen.

Nyheter

Välkommen på årsmöte!

Tid: måndagen den 29 mars 19:30 (välkommen in från 19:20) Plats: På grund av pandemin kommer årsmötet att hållas digitalt via videoplattformen Zoom. Gå in här:  https://zoom.us/j/92665415475 Om du inte har använt Zoom förut, klicka gärna på länken redan nu och ladda ner programmet (tar ca 1 min). Här finns dagordningen: Kallelse Årsmöte -21

Kontakta oss

 

Styrelse

Thomas Fankl

Hamnkapten

Högbovägen 5

070-973 51 10

Stefan Lindeborg

Kassör

Mossvägen 22 070-835 51 60

Pär Wessman

Bastuansvarig

Södra Erikstensvägen 8 072-23 64 4 87

Tommy Westh

Underhållsansvarig

Lisehöjdsvägen 5 560 307 01

Peter Lööwf

Trivselansvarig

Högbovägen 31 560 303 49

Carolina Sandö

Sekreterare

Ledungsvägen 22

Victoria Gårder

Ordförande

Vikingavägen 4B 070-874 49 09

Valberedning

Namn Roll Adress Telefon

Peter Jarl

Sammankallande

Pensévägen 3 070-798 00 91

Dick Ullgren

Medlem

070-558 55 05

Pär Wessman

Medlem

Södra Erikstensvägen 8 072-23 64 4 87

Revisorer

Namn Roll Adress Telefon

Caroline Björling

Revisor

Lisehöjdsvägen 14 560 313 54

Walter Sjöberg

Revisor

Högbovägen 11 560 344 57

Björn Westman

Revisorssuppleant

Norra Erikstensvägen 6 560 338 24

Bastuansvariga

Namn Adress Telefon

Pär Wessman

Södra Erikstensvägen 8 072-23 64 4 87

Peter Jarl

Pensévägen 3 070-798 00 91